توافق نامه

 شما در حال خرید کارت اعتباری ثبت نام طرح ملی رحله 9 (1402) می باشید


  •  قبل از خرید کارت اعتباری قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.
  • کارت اعتباری درحال خرید تنها جهت ثبت نام طرح ملی رحله 9 (1402) قابل استفاده است
  • هر داوطلب با کد ملی خود تنها یک بار مجاز به خرید کارت اعتباری ثبت نام طرح ملی رحله 9 (1402) می‌باشد و این شماره به هیچ عنوان قابل ویرایش نخواهد بود
  • هنگام خرید کارت اعتباری در وارد کردن نام، نام خانوادگی و شماره ملی داوطلب دقت گردد چرا که ثبت نام تنها جهت صاحب شماره ملی وارد شده میسر می باشد