دریافت گواهی نامه طرح ملی رحله


دریافت گواهی نامه
ثبت نام مسابقه حفظ سوره مبارکه واقعه

  •  داوطلب گرامی ! محل برگزاری مسابقه شهر شیراز می باشد


ثبت نام مدارس شبانه روزی حفظ یکساله کل قرآن کریم ویژه برادران

ثبت نام طرح ملی رحله ویژه برادران

ثبت نام حوزه علمیه قرآن محور ویژه برادران

ثبت نام مراکز تخصصی حفظ روزانه کل قرآن کریم